Koret består av 42 sangere fordelt på sopran, alt, tenor og bass.

I tillegg har vi prosjektsangere som deltar i våre prosjekter.

Sangere

Følg oss på:

  • Facebook Social Icon