top of page

Sangere

Koret består av 42 sangere fordelt på sopran, alt, tenor og bass.

I tillegg har vi prosjektsangere som deltar i våre prosjekter.

bottom of page