top of page

Dirigenten

Trond Egil Oftung er født i 1957, oppvokst i Moss og nå bosatt i Våler. Han er kantor i Jeløy kirke og har vært leder og dirigent for Jeløy kirkes Aspirantkor, Barnekor og Ungdomskor siden 1985. Korene har i dag til sammen godt over 100 sangere.

Trond Egil Oftung har kandidateksamen i kirkemusikk fra Norges Musikkhøyskole og diplomkonsert i orgelspill samme sted i 1984. Han har hatt kjente organister som Lammetun, Gangfløt og Herresthal som lærere og studert korledelse med Kvam og Hegstad.

Trond Egil Oftung er "født og oppvokst i Moss Korforening". Som yngre sang han i koret og siden 1988 har han vært korets dirigent. Han engasjeres jevnlig som akkompagnatør og er godt kjent i regionens musikkmiljø. I 1999 mottok Oftung Mossianaprisen, og i 2007 ble han, sammen med sin kone Vigdis Oftung, tildelt prisen "Årets barnekordirigenter". Stor musikalsk innsikt, sterk vilje, et utrettelig engasjement og kjærlighet til virksomheten de bedriver ble fremhevet som grunnlag for tildelingen.

bottom of page